สินค้าและบริการ / CSL MA Supermarket
ทำไมต้องต่อ MA อุปกรณ์
ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคนิดในระดับที่สูง รวมทั้งเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา จากBrand
ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจาก Brand ในกรณีที่อุปกรณ์มีการขัดข้อง
Update / Upgrade สำหรับ Software หรือ OS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
กรณีที่ซื้อAdvanced Hardware Replacement เพิ่มเติม สามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ในรุ่นเดียวกัน หากอุปกรณ์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ทำไมต้องต่อ MA กับ CSL

● ง่าย เพียงแจ้ง Brand, Serial No, Service tag ในแบบฟอร์มด้านล่าง
● ครบ ไม่ว่า Brand ใด หรือ ซื้อกับใคร CSL ดำเนินการได้ครบ
● จบ ไม่ต้องกังวลว่าอายุ MA จะหมด ด้วยอีเมลล์แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ


Popular Tags CSL One stop Service DR Site Disaster Reconvery Site Solution CS Loxinfo
สนใจบริการ กรุณากรอกรายละเอียด