On-Premise โครงสร้างพื้นฐานงานระบบ เตรียมความพร้อมต่อยอดสู่ Hybrid Cloud


On-Premise โครงสร้างพื้นฐานงานระบบ เตรียมความพร้อมต่อยอดสู่ Hybrid Cloud

        การดำเนินงานขององค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ หากต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีโครงสร้างระบบไอที (IT Infrastructure) ในองค์กรที่มั่นคงแข็งแรงและสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ซึ่งระบบ IT Infrastructure แบบ On-Premise ก็ยังจัดว่าเป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีอยู่เช่นเคย

องค์กรได้เป็นเจ้าของและเลือกออกแบบระบบได้เอง

        IT Infrastructure แบบ On-Premise คือ IT Infrastructure ที่ตั้งอยู่บน Location ขององค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร หรือ Data Center ที่องค์กรไว้วางใจ โดยองค์กรเป็นเจ้าของอุปกรณ์และดูแลบริการจัดการระบบเอง
        แน่นอนว่าองค์กรจะต้องมีการลงทุนในด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่ในประเด็นนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรธุรกิจจำนวนมากยังคงวางใจในระบบ On-Premise ด้วยเหตุผลที่ว่า

  • ได้เป็นเจ้าของระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเองอย่างเป็นรูปธรรม
  • สามารถที่จะกำหนดสเปกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจหรือตามงบประมาณที่ต้องการได้
  • สามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีและออกแบบระบบตามความต้องการได้อย่างมีอิสระ


มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูง

        องค์กรจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมาก เนื่องด้วยลักษณะของธุรกิจอย่างธนาคาร และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดในการดำเนินการซึ่งจำเป็นต้องใช้วิธีรักษาความปลอดภัยข้อมูลขั้นสูง หรือองค์กรที่มีข้อมูลที่ไม่ต้องการให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ อย่างองค์กรของหน่วยงานราชการ การเลือกวางระบบแบบ On-Premise ซึ่งองค์กรสามารถดูแลเรื่องข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดลำดับขั้นของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในชั้นต่าง ๆ เองได้ รวมถึงสามารถออกแบบเน็ตเวิร์คภายในที่มีความรัดกุมปลอดภัยตามความต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรได้เองทั้งหมด ซึ่งตรงนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบงานขององค์กร รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้เป็นอย่างดี
        ในจุดนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อระบบงานขององค์กรแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าขององค์กรในเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ได้ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล

        เรื่องการรับ-ส่งข้อมูลที่รวดเร็วก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้องค์กรในยุคดิจิทัลหลาย ๆ แห่งยังคงเลือกวางระบบแบบ On-Premise ลักษณะการทำงานที่ต้องมีการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การทำงานตัดต่อ สถาปนิก หรือวิศวกร ซึ่งมีการส่งไฟล์ภาพหรือไฟล์ภาพยนตร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น การรับและส่งข้อมูลจะต้องมีความรวดเร็วและคล่องตัว หากจะเปรียบเทียบกับการสร้างถนน การที่เลือกวางระบบ On-Premise ในองค์กรก็เปรียบเสมือนการสร้างถนนขนาดใหญ่ของตนเองขึ้นมา และผู้ใช้งานในองค์กรก็เหมือนรถที่วิ่งบนถนน ซึ่งก็จะมีจำนวนผู้ใช้ไม่มาก
        เมื่อมีจำนวนผู้ใช้ไม่มาก ต่อให้ข้อมูลมีปริมาณที่มาก ไฟล์ที่ทำการรับส่งมีขนาดที่ใหญ่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเมื่อช่องทางการรับส่งไม่แออัดหนาแน่น ก็จะทำให้การรับ-ส่งข้อมูลทำได้เร็ว สะดวกและคล่องตัวอย่างที่ต้องการ

ยืดหยุ่นในการรันระบบ

        ปัจจุบันองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งด้านไฟแนนซ์เชียล ด้านอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ อย่างถ้าเป็นด้านอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้ในการควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิตต่าง ๆ
        ซึ่งระบบ On-Premise จะมีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้ หากองค์กรต้องการที่จะลองรันระบบต่าง ๆ ทั้งซอฟต์แวร์หรือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยองค์กรก็สามารถทำได้เลยทันที

ทำงานได้แม้ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

        หมดกังวลเรื่องปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะการทำงานบน IT Infrastructure แบบ On-Premise นั้นจะใช้การส่งต่อข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์คภายในหรือเน็ตเวิร์คเฉพาะขององค์กร ทำให้สามารถทำงานเข้าถึงระบบต่าง ๆ ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรงนี้จึงเป็นโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินการขององค์กรธุรกิจ ทำให้ธุรกิจไม่มีสะดุด

การบริหารจัดการทำได้สะดวก

        ปัจจุบันระบบ On-Premise มีการพัฒนาจากเดิมไปมากทีเดียว เทคโนโลยี HCI หรือ Hyper-Converged Infrastructure ถือเป็นเทคโนโลยีสำหรับ IT Infrastructure แบบ On-Premise ซึ่งทำให้การจัดการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ง่ายขึ้น โดยผสานการทำงานของ Computing และ Virtualization เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถสร้างระบบด้วยเทคโนโลยี Software Defined ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบได้ง่ายมากขึ้นและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สอดประสานกับ On-Cloud ได้อย่างลื่นไหลและลงตัว

        หลายปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการวางระบบโครงสร้างไอทีองค์กรแบบ On-Premise หลายองค์กรได้ผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง On-Premise และ On-Cloud เกิดเป็นโซลูชันแบบ Hybrid Cloud ต่อยอดศักยภาพของระบบไอทีขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มีความหลากหลายขึ้น
        หลายองค์กรวางระบบเริ่มต้นเป็นแบบ On-Premise เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันก็วางแผนสำรองเผื่อไว้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วย โดยข้อมูลบางส่วน อย่างข้อมูล ERP ขององค์กร การจัดทำบัญชีบริษัท ข้อมูลการจัดการเงินเดือนต่าง ๆ ก็จะมีการ Backup to Tap (LTO) ไว้ ซึ่งการ Backup ข้อมูล แบบ Offline Backup เช่นนี้ สามารถทำบนระบบ On-Premise ได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียว
        จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คงจะทำให้คุณได้เห็นแล้วว่าการวางระบบแบบ On-Premise มีข้อดีไม่น้อย และยังคงเป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์การทำงานขององค์กรในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีอยู่เสมอจริง ๆ จึงนับเป็นอีกหนึ่งระบบโครงสร้างไอทีที่ทุกองค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้ามไป
        เมื่อระบบโครงสร้างไอทีแบบ On-Premise ยังคงตอบโจทย์องค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ดีเช่นนี้ ถ้าองค์กรธุรกิจของคุณมีความสนใจ ต้องการผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญ สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหา ตลอดจนถึงการติดตั้งระบบ รวมถึงให้บริการ Managed Services สำหรับองค์ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลระบบมืออาชีพ ครบจบในที่เดียว วางใจเลือกบริการจาก CSL พันธมิตรที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่องไอทีที่คุณมั่นใจ เราพร้อมให้บริการคุณในแบบ One Stop ICT Service และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรของคุณสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

CSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง IT ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

 

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับ CSL
Email : business@ais.co.th

 

  17 ก.ย. 2021
  By superadmin
  Like
  Share
Article
เคล็ดลับที่องค์กรธุรกิจชั้นนำเลือกใช้ ในการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ Managed Services

อัปเดต : 27 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรมี Managed Services Provider มาเป็นผู้ช่วยในการ Transform Business ในยุคดิจิทัล

อัปเดต : 14 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
AIS Business และ CSL จับมือ HPE เปิดตัวโซลูชัน Private Cloud ภายใต้ชื่อ AIS Cloud in a Box by HPE

อัปเดต : 10 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
ปรับองค์กรเป็นแบบ Hybrid Work มาเริ่มจาก Check List ง่ายๆกัน

อัปเดต : 06 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Campus Wi-Fi Solution บริการ Wi-Fi สำหรับองค์กรการศึกษาในยุคดิจิทัล จาก CSL

อัปเดต : 11 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
เก็บข้อมูลให้ดียุคนี้ต้องมี Metadata

อัปเดต : 18 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
Managed Services ตัวช่วยธุรกิจยุคดิจิทัล

อัปเดต : 27 กรกฎาคม 2021


อ่านเพิ่ม
เดินหน้าอย่างมีความหวังกับวัคซีนโควิด-19

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
หยุดยาวนี้ “แวะจิบให้อิ่มใจ” กับ 4 คาเฟ่ ที่ให้บริการโดยบาริสต้าคนพิเศษ

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
พร้อมออนไลน์ เชื่อมต่อโลกดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตแบบมี Fixed IP

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม