เคล็ดลับที่องค์กรธุรกิจชั้นนำเลือกใช้ ในการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ Managed Services


        สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล ความรวดเร็วและความง่ายในการเข้าถึงสินค้าและบริการ รวมถึงบริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญ การให้บริการผ่าน Platform Digital ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อชิงพื้นที่ทางธุรกิจ แต่เบื้องหลังการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยเครื่องมือดิจิทัล ต้องอาศัยความแข็งแกร่งและการเตรียมพร้อมเรื่องโครงสร้างไอที เพื่อให้การทำงานหน้าบ้านและหลังบ้านขององค์กรมีความประสานสอดคล้อง องค์กรธุรกิจใดมีการวางโครงสร้างไอทีได้สมบูรณ์พร้อมก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะยกระดับองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นความดิจิทัลเต็มรูปแบบได้ ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในทุกเสี้ยววินาที การมองหาผู้ช่วยอย่างผู้ให้บริการ Managed Services เพื่อเข้ามาช่วยให้เกิดความลื่นไหลของระบบไอที  เป็นทางออกที่หลายองค์กรตัดสินใจ

        การพิจารณาเลือกผู้ให้บริการ Managed Services อย่างเข้มข้น จริงจัง และพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ “ผู้ให้บริการ Managed Services ที่ใช่” เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นกุญแจที่ไขไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ และกลายเป็นบันไดที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สำหรับเคล็ดลับความสำเร็จของบริษัทชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกในวันนี้ ที่ใช้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการจะมีเกณฑ์อะไรบ้าง ติดตามต่อด้านล่างนี้ได้เลย

1.ชื่อเสียง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ

        ชื่อเสียง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 สิ่งนี้จะเกี่ยวพันกันเสมอ องค์กรธุรกิจชั้นนำจึงมักจะไว้วางใจและมอบหมายหน้าที่การดูแลเรื่องระบบไอทีของตนเองไว้กับผู้ให้บริการ Managed Services ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในวงการ ซึ่งชื่อเสียงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่การันตีประสบการณ์ มาตรฐานในงาน และความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการนั้น ๆ ออกมาด้วยนั่นเอง

2.รูปแบบการให้บริการและความครบวงจร

        เนื่องจากเทคโนโลยีในโลกเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวัน เรื่องของระบบไอทีไม่ใช่แค่เรื่องของปัจจุบัน แต่ยังต้องต่อยอดไปถึงการใช้งานในอนาคตได้ด้วย ความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ Managed Services จึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ให้บริการ Managed Services ที่มีการบริการที่ครบวงจร มีความพร้อมทั้งบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งด้านทรัพยากรระบบไอที เน็ตเวิร์ค ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันที่ครบครัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในวันนี้ได้เป็นอย่างดี และจะต้องเป็นผู้ให้บริการ Managed Services ที่พร้อมจะพัฒนาการให้บริการให้สอดรับการมาถึงของเทคโนโลยีแห่งอนาคตในวันข้างหน้าด้วยเท่านั้น ถึงจะถือว่าเป็นผู้ให้บริการ Managed Services ที่ดีในสายตาขององค์กรชั้นนำ
        ด้วยเหตุนี้บริษัทชั้นนำจำนวนมากจึงพิจารณาเลือกผู้ให้บริการที่มีความครบวงจร มีบริการที่สามารถรองรับองค์กรทุกระดับมากกว่า เพราะมีบริษัทชั้นนำไม่น้อยที่ใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจ ขยายตลาดผ่านการแตกเป็นบริษัทย่อย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการทดลองตลาดใหม่ ๆ ซึ่งพวกเขาต้องการผู้ให้บริการที่สามารถบริหารจัดการดูแลระบบได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่บริษัทแม่ไปจนถึงบริษัทลูกซึ่งเป็นสาขา
        อีกเหตุผลหนึ่งที่บริษัทชั้นนำเลือกผู้ให้บริการที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับองค์กรทุกระดับนั้น ก็คือเรื่องของความสะดวกในการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับการวางระบบต่าง ๆ และยังมีประเด็นเรื่องข้อมูลและความลับทางธุรกิจด้วย
        ซึ่งการวางใจใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดียว ที่สามารถให้บริการแบบ Turnkey Project ได้ครบวงจร ก็จะสามารถตัดปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ออกไป ไม่ต้องเจรจาตกลงหลายรอบ ไม่ต้องคำนวณต้นทุนใหม่ จะปรับเพิ่ม-ลดระบบตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้ทันที

3.ความเข้าใจในรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบต่าง  ๆ

        นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ องค์กรชั้นนำจะไม่ลืมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เวลาเลือกผู้ให้บริการ Managed Services เพราะรูปแบบการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นมีความแตกต่างกัน โครงสร้างระบบไอทีและลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจจึงแตกต่างกันไปด้วย ผู้ให้บริการ Managed Services ที่องค์กรเลือก จึงควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้เข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง ผู้บริหารองค์กรชั้นนำจะมีการพูดคุยกับบริษัทผู้ให้บริการก่อน และก็จะดูว่าผู้ให้บริการรายใดสามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้
        การดูว่าผู้ให้บริการรายใดสามารถตีโจทย์ความต้องการได้ ผู้บริหารองค์กรชั้นนำก็จะดูจากการดีไซน์ระบบและการเลือกโซลูชันที่จะใช้กับทางองค์กร ว่าสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง

4.พันธมิตรและเทคโนโลยีที่เลือกใช้

        เป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความไว้วางใจให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำได้เลยทีเดียว ซึ่งการที่องค์กรชั้นนำต้องพิจารณาถึงพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ Managed Services ก็เพราะว่า หากผู้ให้บริการเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก เช่น Microsoft, Amazon, VMware, Dell เป็นต้น ก็จะสร้างความอุ่นใจในเบื้องต้นได้ทันที เพราะชื่อเสียงของพันธมิตรเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันมาตรฐานของระบบและอุปกรณ์
        นอกนั้นการได้ทราบถึงพันธมิตรของผู้ให้บริการ ยังเป็นการช่วยให้ผู้บริหารองค์กรชั้นนำเหล่านั้นประเมินเบื้องต้นได้ว่าเทคโนโลยีและโซลูชันที่ทางผู้ให้บริการ Managed Services รายนั้น ๆ จะเป็นอะไร มีความหลากหลายแค่ไหน สอดคล้องหรือเข้ากันได้กับทรัพยากรเดิมที่องค์กรมีอยู่หรือไม่ และสามารถที่จะนำไปใช้ต่อยอดสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจได้หรือไม่อีกด้วย

5.การสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

        เคล็ดลับสุดท้ายก็อยู่ที่เรื่องของการบริการที่น่าประทับใจ ซึ่งแน่นอนว่าการจะตัดสินเรื่องนี้ได้ก็ต้องมีการเรียกใช้บริการกันไปแล้วระดับหนึ่ง แต่ถ้าลูกค้าองค์กรไม่ประทับใจ ก็คงไม่มีการทำสัญญาเรียกใช้บริการต่อ ก็คงจะจบที่ขั้นตอนการพูดคุยเบื้องต้นแน่นอน ซึ่งการตัดสินเรื่องของความประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมนั้น ก็คงเป็นหลาย ๆ ปัจจัยรวมกัน ตั้งแต่

•  การให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะในเรื่องความเหมาะสม ความคุ้มค่า

•  การจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโซลูชัน ตามสเปกที่องค์กรต้องการได้

•  มีการแนะนำและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจขององค์กรอยู่เสมอ

•  พร้อมบริการดูแลระบบของลูกค้าทั้งในส่วนของเบื้องหลังตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมจะบริการลูกค้าแบบ On-Site ด้วยเสมอ

        ทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดลับที่องค์กรธุรกิจชั้นนำต่างนำมาใช้เลือกผู้ให้บริการ Managed Services ซึ่งองค์กรของคุณสามารถนำไปเป็นหลักในการเลือกผู้ให้บริการได้เช่นกัน แต่ถ้ายังมีความลังเลว่าจะเลือกได้หรือไม่ บริการ Managed Services ที่หลากหลายจาก CSL ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช่สำหรับองค์กรของคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีในด้าน One Stop ICT Service ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน พร้อมความร่วมมือกับพันธมิตรผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำระดับแนวหน้า เราพร้อมเสมอในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ล้ำหน้าให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณก้าวไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำCSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง IT ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

 

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจกับ CSL

Email : business@ais.co.th

 

  27 ก.ย. 2021
  By superadmin
  Like
  Share
Article
On-Premise โครงสร้างพื้นฐานงานระบบ เตรียมความพร้อมต่อยอดสู่ Hybrid Cloud

อัปเดต : 27 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรมี Managed Services Provider มาเป็นผู้ช่วยในการ Transform Business ในยุคดิจิทัล

อัปเดต : 14 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
AIS Business และ CSL จับมือ HPE เปิดตัวโซลูชัน Private Cloud ภายใต้ชื่อ AIS Cloud in a Box by HPE

อัปเดต : 10 กันยายน 2021


อ่านเพิ่ม
ปรับองค์กรเป็นแบบ Hybrid Work มาเริ่มจาก Check List ง่ายๆกัน

อัปเดต : 06 สิงหาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Campus Wi-Fi Solution บริการ Wi-Fi สำหรับองค์กรการศึกษาในยุคดิจิทัล จาก CSL

อัปเดต : 11 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
เก็บข้อมูลให้ดียุคนี้ต้องมี Metadata

อัปเดต : 18 มิถุนายน 2021


อ่านเพิ่ม
Managed Services ตัวช่วยธุรกิจยุคดิจิทัล

อัปเดต : 27 กรกฎาคม 2021


อ่านเพิ่ม
เดินหน้าอย่างมีความหวังกับวัคซีนโควิด-19

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
หยุดยาวนี้ “แวะจิบให้อิ่มใจ” กับ 4 คาเฟ่ ที่ให้บริการโดยบาริสต้าคนพิเศษ

อัปเดต : 02 เมษายน 2021


อ่านเพิ่ม
พร้อมออนไลน์ เชื่อมต่อโลกดิจิทัลด้วยอินเทอร์เน็ตแบบมี Fixed IP

อัปเดต : 26 มีนาคม 2021


อ่านเพิ่ม