Modular Data Center โซลูชันศูนย์ข้อมูล ตอบโจทย์เทรนด์ Edge Computing


        ปัจจุบันองค์กรธุรกิจชั้นนำ เริ่มให้ความสนใจกับเทรนด์โซลูชัน Modular Data Center หรือ ศูนย์ Data Center แบบกึ่งสำเร็จรูปกันมากขึ้น ด้วยเพราะการสร้าง Data Center ขององค์กรในรูปแบบนี้ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์หลายอย่าง ตั้งแต่ความสะดวกรวดเร็วในการสร้าง ไม่ต้องหนักใจกับการหาบุคลากรมาออกแบบพื้นที่จัดสร้าง Data Center ให้กับองค์กร เพราะ Modular Data Center นั้นมีการออกแบบและจัดวางทุกอย่างมาให้เรียบร้อยแล้ว แค่เชื่อมต่อเรื่องระบบไฟฟ้าและเซตระบบเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้เลย มีความยืดหยุ่นสอดรับกับนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรยุคใหม่ กำหนดขอบเขตพื้นที่การจัดวางได้ง่าย และยังเป็น Data Center ที่พร้อมรองรับกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดด้วย

        ด้วยเหตุที่องค์กรชั้นนำระดับโลกเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับโซลูชันนี้กันมากขึ้นนี่เอง ทำให้องค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ เริ่มให้ความสนใจในโซลูชันนี้มากขึ้น และก็มักตามมาด้วยคำถามว่า แท้จริงแล้วองค์กรของตนควรมีการนำโซลูชันนี้มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเห็นทิศทางและจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นก็คือ แนวโน้มของการประมวลผลข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แล้วในอีกไม่ช้านี้การประมวลผลข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน มาพบคำตอบกันได้เลย

การประมวลแบบ Edge Computing จะมีบทบาทมากขึ้น

        ด้วยเพราะสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำคำนึงถึงระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น การติดต่อสื่อสารและการรับ-ส่งข้อมูลต่าง ๆ จะต้องกระชับ รวดเร็ว และเป็นไปแบบเรียลไทม์มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ทันท่วงที เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ Edge Computing ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ จะกลายเป็นสิ่งที่องค์กรใหญ่ ๆ นำมาใช้ เพราะเทคโนโลยีการประมวลผลแบบนี้ช่วยลด Latency รวมไปถึงลดการใช้ Bandwidth ได้ ทำให้การประมวลผลและส่งผ่านข้อมูลไปถึงผู้รับปลายทางเร็วขึ้น เป็นลักษณะของการแยกส่วนการประมวลผลข้อมูลจากจุด Data Center ขนาดใหญ่เพียงจุดเดียว มาเป็น Data Center ขนาดเล็กหลาย ๆ จุดแทน

        โดยการแยกส่วนการประมวลผลข้อมูลออกเป็น Data Center ย่อย ๆ แบบนี้ก็คือรูปแบบของ Modular Data Center นั่นเอง แต่มาในชื่อเรียกใหม่ว่า Edge Data Center เพราะระบบประมวลผลภายในเป็นเทคโนโลยีแบบ Edge Computing นั่นจึงหมายความว่าภาคอุตสาหกรรมและองค์กรกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์ มีแนวโน้มที่จะหันเข้าหา Modular Data Center กันมากขึ้น เพราะเป็นโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่ตอบโจทย์การใช้งานองค์กรในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความยืดหยุ่นคล่องตัว โดยองค์กรต่าง ๆ จะมีการนำ Modular Data Center มาใช้ในเหตุผลใหญ่ ๆ 2 ประการ นั่นก็คือ

  • เมื่อต้องการที่จะขยายระบบศูนย์ข้อมูล หากเปรียบไปแล้วการขยายระบบ Data Center ขององค์กรต่าง ๆ นั้นก็เหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ ที่จะต้องมีการออกแบบโครงสร้าง เลือกวัสดุที่จะใช้สร้างใหม่ทั้งหมด และกว่าจะสร้างเสร็จก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่สำหรับ Modular Data Center แล้วก็จะเหมือนการซื้อบ้านจัดสรรที่สร้างเสร็จแล้ว มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันที่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที ด้วยเหตุนี้หลาย ๆ องค์กรที่มีความต้องการจะขยาย Data Center ของตนเองจึงเลือกโซลูชันนี้ เพราะสามารถลดเวลาและความซับซ้อนในการเซ็ตระบบ ทุกอย่างออกแบบมาพร้อมอยู่แล้วเพียงแค่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ระบบก็พร้อมรองรับการใช้งาน เชื่อมต่อการทำงานกับ Data Center หลักได้ในทันที ทำให้การขยายระบบศูนย์ข้อมูลสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
  • ใช้เป็นแผนสำรองกรณีที่ Data Center หลักมีปัญหา บางองค์กรใช้ Modular Data Center เป็นแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน หากเกิดกรณีภัยพิบัติหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจนกระทบกับระบบ Data Center หลักขึ้นมา การมี Modular Data Center เป็นศูนย์ข้อมูลรองก็จะทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย ช่วยให้การทำงานและการดำเนินธุรกิจก็จะยังดำเนินต่อไปได้อย่างไร้ผลกระทบนั่นเอง


Modular Data Center จะเป็นเทรนด์ในธุรกิจอุตสาหกรรมใดบ้าง

        นายแบรนดอน อู๋ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิก ได้คาดการณ์ไว้ว่าภายใน 4 ปีข้างหน้านับจากนี้ 75% ของการประมวลผลข้อมูลในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้ระบบการประมวลผลแบบ Edge Computing นั่นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าจะ Modular Data Center จะเป็นสิ่งที่เติบโตขึ้นด้วย และธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะนำ Modular Data Center มาใช้กันมากขึ้นก็จะมีดังนี้


        1.ภาคธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกในวันนี้ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ใครที่สามารถจะตอบสนองกับผู้บริโภคได้เร็วที่สุดก็จะได้ใจผู้บริโภคไปครอง และการที่ Modular Data Center เป็นโซลูชันที่เซ็ตระบบได้ไว ติดตั้งใช้งานได้เลย บวกกับมีการประมวลผลที่เร็ว ใช้พลังงานน้อยลง ลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับธุรกิจได้ ภาคธุรกิจค้าปลีกจึงมองเห็นว่า โซลูชันนี้สามารถเข้ามาเพิ่มความสามารถและโอกาสทางธุรกิจได้ ช่วยลดช่องว่างทางการขาย เพราะข้อมูลทั้งออนไลน์และออฟไลน์เกิดการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น


        2.ภาคธุรกิจการผลิต Modular Data Center จะเริ่มถูกกระจายไปติดตั้งวางระบบไว้ในคลังสินค้าแต่ละแห่งมากขึ้น จากเดิมที่คลังสินค้าแต่ละแห่งจะต้องส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง ต่อไปก็จะไม่ต้องแล้วเพราะคลังสินค้าแต่ละแห่งจะมี Data Center ของตนเอง สามารถที่บริหารจัดการข้อมูลเชื่อมโยงกับเครื่องจักรการผลิตได้เลย ทำให้ภาคการผลิตสะดวกขึ้นในการจัดการสินค้าคงคลัง รวมไปถึงง่ายต่อการจัดส่งสินค้ามากขึ้นด้วย


        3.ภาคธุรกิจโทรคมนาคม ในไม่ช้าธุรกิจด้านโทรคมนาคมจะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมประสานเรื่องระบบเน็ตเวิร์ก ให้กับองค์กรทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น หลาย ๆ ส่วนพื้นที่แม้กระทั่งสำนักงานกลางของหน่วยงานมีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนเป็น Data Center ซึ่งภายในก็จะมี Modular Data Center จำนวนมากวางอยู่ โดยภาคธุรกิจโทรคมนาคมจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเรื่อง Data Center กันมากขึ้นนั่นเองAIS Business และ CSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่
Email : business@ais.co.th
Web : https://www.csl.co.th
Web : https://business.ais.co.th

Reference


  04 มี.ค. 2022
  By namfon
  Like
  Share
Article
เคล็ดลับยกระดับธุรกิจสู่ Industry 4.0 ลงทุนอย่างไรให้พร้อมสู่อนาคต

อัปเดต : 21 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
[Case Study] ม. แม่ฟ้าหลวง จับมือ CSL อัปเกรดระบบ Wi-Fi 6วางรากฐานสู่ Digital University

อัปเดต : 21 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
CCTV สิ่งจำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัย เลือกแบบไหนถึงจะตอบโจทย์องค์กรของคุณ

อัปเดต : 09 กุมภาพันธ์ 2022


อ่านเพิ่ม
เคล็ดลับธุรกิจ “ปัง” แค่ต้องจริงจังกับการดีไซน์ WiFi Network

อัปเดต : 04 มีนาคม 2022


อ่านเพิ่ม
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง พลิกโฉมการศึกษาเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นประสบการณ์พิเศษ

อัปเดต : 22 ธันวาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Transform Workplace: ใช้แนวคิด Hybrid Working ทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยโซลูชันจาก Cisco และ AIS Business

อัปเดต : 15 ธันวาคม 2021


อ่านเพิ่ม
Transform Network: ปรับปรุงระบบเครือข่ายองค์กรผสาน 5G เปลี่ยนพื้นที่ทำงานให้พร้อมรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับ Cisco และ AIS Business

อัปเดต : 14 ธันวาคม 2021


อ่านเพิ่ม
โลกกับดวงจันทร์จะใกล้กันมากขึ้น เมื่อมนุษย์กำลังวางระบบโครงสร้างไอทีที่นอกโลก

อัปเดต : 01 ธันวาคม 2021


อ่านเพิ่ม
5 เหตุผลดีๆ ที่ธุรกิจคุณควรใช้บริการ Data Center Managed Services

อัปเดต : 18 พฤศจิกายน 2021


อ่านเพิ่ม
Check List ความพร้อมก่อนลงมือทำห้อง Server ในองค์กร

อัปเดต : 16 พฤศจิกายน 2021


อ่านเพิ่ม