ทิศทาง AI ในปี 2022 กับแนวทางการปรับใช้ประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม


      ก้าวเข้าสู่ปี 2022 เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ยังคงเป็นประเด็นที่องค์กรธุรกิจระดับโลกจับตามองและให้ความสำคัญ เพราะทุกองค์กรชั้นนำต่างทราบดีว่าสิ่งนี้ก็คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมในยุคนี้ ในปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพูดถึงมากก็คงจะหนีไม้พ้นเรื่องของ Metaverse แต่เทคโนโลยีที่จะเป็นเบื้องหลังสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) เรื่องของ AI จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่องค์กรชั้นนำให้ความสนใจเพราะเชื่อว่าเทคโนโลยี AI จะมีการก้าวล้ำและพัฒนาไปจากเดิมมากขึ้น แนวโน้มและทิศทางพัฒนาการของเทคโนโลยี AI ในปี 2022 นี้จะเป็นอย่างไร และองค์กรจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมแบบไหนได้บ้าง มาติดตามไปพร้อมกัน1.AI จะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

      มีรายงานจาก CFTE ศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงินและผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเงิน ระบุว่าองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกขณะนี้กว่า 31% เริ่มมีการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมของตนเอง โดยเป็นการผสานการทำงานระหว่างคนกับเทคโนโลยี 1 นั่นหมายความว่าองค์กรขนาดใหญ่มองเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี AI เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเทคโนโลยี AI มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในเรื่องของการลดอุปสรรคในการทำงาน สามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลงได้ ทำให้องค์กรได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งในแง่ของเวลา ทรัพยากร และผลลัพธ์ของงาน มีการคาดการณ์ว่าในปี 2022 นี้ เทคโนโลยี AI จะก้าวหน้ามากขึ้นในระดับที่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงแต่จะประมวลผลได้เร็วและมีความแม่นยำแต่ยังจะสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ จนสามารถประมวลผลออกมาใกล้เคียงกับการคิดของมนุษย์มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การแปลภาษา AI จะสามารถแปลภาษาหรือเขียนบทความต่าง ๆ ออกมาด้วยสำนวนภาษาที่เป็นธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เมื่อเทคโนโลยี AI มีความสามารถมากขึ้นเช่นนี้ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย

แนวทางในการปรับใช้ประโยชน์

 1. การนำไปใช้ในการระบุความต้องการของลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง: อย่างการให้ AI ช่วยสุ่มคัดเลือกคอนเทนต์ที่ลูกค้าชอบหรือสนใจ, การนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อหรือใช้บริการ เป็นต้น เพราะAI สามารถถอดรหัสข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วแม่นยำมากกว่าเดิม จึงสามารถนำเสนอสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลได้ อันจะช่วยให้เรื่องการดูแลและการให้บริการลูกค้าขององค์กรมีประสิทธิภาพจนทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจได้
 2. การนำไปช่วยในการออกแบบและปรับแต่งโมเดลธุรกิจใหม่: AI ที่ฉลาดขึ้นจะสามารถคำนวณข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้หลายชั้น ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีมาคำนวณเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในอนาคตได้


2. AI จะกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยต่อยอดการทำงานขององค์กร

      จุดที่จะต้องจับตาอย่างมากเลยก็คือ การใช้ AI มาต่อยอดพลังของ 5G ที่ผ่านมาองค์กรธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล ยังไม่สามารถที่จะนำ 5G มาปรับใช้สำหรับการพัฒนาหรือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้การยกระดับองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลนั้นไม่สมบูรณ์อย่างแท้จริง เนื่องจากว่า ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมในปัจจุบันมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็ว เมื่อระบบจากผู้ให้บริการมีความซับซ้อนจึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อเนื่องไปยังลูกค้าองค์กร เพราะจะต้องวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กรให้สอดรับกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ระบบที่วางไว้จึงซับซ้อนและยากต่อการควบคุมดูแลไปด้วย อีกทั้งระบบที่มีในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับการอัปเกรดเพื่อใช้งานสำหรับอนาคต เมื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลง หรืออัปเกรดจึงทำได้ยากและมักจะกระทบกับต้นทุนทางธุรกิจ นั่นจึงเป็นอุปสรรคให้องค์กรไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริงได้

      แต่ในปี 2022 นี้อุปสรรคนี้จะค่อย ๆ คลี่คลายลงไป เพราะเทคโนโลยี AI จะมีความเก่งกาจและอัจฉริยะมากขึ้น การพัฒนาของ AI ที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อระบบซัพพลายเชนทั้งระบบ ตามลำดับ คือ

 1. ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
 2. องค์กรธุรกิจ
 3. ผู้บริโภค

      ผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจะเริ่มนำระบบที่เป็น Automation เข้ามาใช้ ซึ่งภายในก็จะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ที่มากความสามารถ ทำให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการมีความซับซ้อนน้อยลง ลดขั้นตอนการทำงานได้มากมาย เมื่อการควบคุมและบริหารจัดการเครือข่ายสะดวกขึ้น องค์กรธุรกิจที่ใช้บริการก็จะสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G ได้หลากหลายมิติมากขึ้น เป็นการต่อยอดพลังของ 5G ออกไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและระบบการดำเนินงานในองค์กร และในท้ายที่สุดก็จะทำให้ผู้บริโภคได้สินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางในการปรับใช้ประโยชน์

      กรณีที่องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายสำหรับการควบคุมอุปกรณ์บางชนิด ไปพร้อม ๆ กับการประมวลผล VDO ระบบ Full HD ซึ่งการประมวลผล VDO นั้นจำเป็นจะต้องใช้แบนด์วิดท์สูงมาก และมีความสำคัญต่อระบบงานมากกว่า ตรงนี้องค์กรก็จะสามารถกำหนดระดับสัญญาณตามความเหมาะสมของอุปกรณ์หรือความสำคัญของงานได้ง่ายขึ้น ทำให้ระบบการให้บริการและการทำงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น3. AI จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์

      ประเด็นเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเป็นประเด็นที่องค์กรชั้นนำระดับโลกให้ความสำคัญมาก เพราะยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไปไกลขึ้น ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ดูจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย รายงานการสำรวจของ KPMG บริษัทด้านการบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก CIO Survey 2020 พบว่า 41% ขององค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก เคยประสบปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์2 และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคารได้รับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 35%3 ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบเครือข่ายขององค์กรมีปัญหาที่น่ากังวลมากขึ้น เนื่องจากวันนี้เรามีอุปกรณ์ไอทีจำนวนมากมายที่จำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน แต่ยิ่งมีอุปกรณ์เชื่อมต่อมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์จากผู้ไม่หวังดีได้มากขึ้น แม้ว่าความเสียหายอาจจะเป็นเฉพาะส่วนขององค์กรก็ตาม ไม่ได้เสียหายรุนแรง แต่นั่นก็เพียงพอที่จะสั่นคลอนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมอบให้กับองค์กรได้เลยทันที

      ในปี 2022 นี้เทคโนโลยี AI จะถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะรวมถึงตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบเครือข่ายขององค์กรได้มากขึ้น

แนวทางในการปรับใช้ประโยชน์

      ให้องค์กรเลือกสถาปัตยกรรมไอทีและโซลูชันที่มีเทคโนโลยี AI เข้าช่วยมาใช้งาน ในส่วนนี้หากองค์กรไม่สามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกเองได้ ปัจจุบันมีบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถให้คำปรึกษา เพื่อที่จะได้ลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้อย่างไม่มีผิดพลาด หลังจากมีโซลูชันที่ดีแล้วก็ตั้งค่ามอบหมายให้ AI เข้ามาวิเคราะห์แยกแยะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบเครือข่ายขององค์กร รวมถึงตั้งค่าให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการรับ-ส่งข้อมูลที่มีความน่าสงสัย เพียงเท่านี้ระบบเครือข่ายก็จะเกิดความปลอดภัย องค์กรก็จะสามารถรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าไว้ได้เช่นเดิม      ทั้งหมดนี้คือทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยี AI ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 นี้ เมื่อโลกกำลังเดินหน้าสู่ความเป็นดิจิทัลและพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยก็ควรจะเริ่มปรับกลยุทธ์ยกระดับองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล และควรหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันกับตลาดโลก หากว่าองค์กรของคุณมีความประสงค์ที่จะยกระดับเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัลบ้างแต่ยังไม่รู้แนวทางในการเริ่มต้นที่ดี AIS Business และ CSL ผู้ให้บริการชั้นนำด้าน ICT Service แบบครบวงจร ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาและพร้อมที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุน ในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีและการให้บริการดิจิทัลที่หลากหลายครบครัน โดยทีมงานมืออาชีพที่มากความสามารถที่คุณไว้วางใจได้ จึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกองค์กรธุรกิจของไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างที่ตั้งใจAIS Business และ CSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

"Your Trusted Smart Digital Partner"

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่
Email : business@ais.co.th

 

Reference

 1. CFTE. 5 AI Trends to Look Out in 2022. สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2564. แหล่งที่มา: https://blog.cfte.education/5-ai-trends-to-look-out-in-2022/
 2. Anirudh Menon. Top 7 Artificial Intelligence Trends In 2022. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564. แหล่งที่มา: https://www.techfunnel.com/information-technology/artificial-intelligence-trends-in-2022/
 3. Jenny Darmody. 5 AI and machine learning trends to watch in 2022. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.siliconrepublic.com/machines/ai-machine-learning-trends-2022
 4. Carolina Klint. These are the top risks for business in the post-COVID world. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565. แหล่งที่มา: https://www.weforum.org/agenda/2021/01/building-resilience-in-the-face-of-dynamic-disruption/
 5. Steve Bates. Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565. แหล่งที่มา: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/09/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html
 6. KPMG. 2020 CIO Survey Banking & Capital Markets industry insights. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565. แหล่งที่มา: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/cio-banking-survey-2020.html

  10 มี.ค. 2022
  By namfon
  Like
  Share
Smart Digital Insights
โซลูชัน “ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ” ก้าวสำคัญสู่เส้นชัยของธุรกิจในยุค Now Normal

อัปเดต : 05 พฤษภาคม 2022


อ่านเพิ่ม
7 เรื่องที่องค์กรต้องทำทันที ตอบทุกโจทย์ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน”

อัปเดต : 25 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
ความท้าทายที่องค์กรธุรกิจต้องเผชิญ ในการปรับธุรกิจไปสู่ 5G Business เพื่อตอบโจทย์แห่งอนาคต

อัปเดต : 18 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
2565 ปีทองของ Smart Manufacturing

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
3 สิ่งที่องค์กรต้องทำ ในการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัล

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
Cloud Continuum: เมื่ออนาคตของ Cloud ไม่ได้อยู่เพียงแค่บน Cloud อีกต่อไป

อัปเดต : 04 เมษายน 2022


อ่านเพิ่ม
5 หัวข้อสำคัญสำหรับ CEO ในยุค Next Normal

อัปเดต : 04 มีนาคม 2022


อ่านเพิ่ม
4 เทรนด์ Digital Health ปี 2021-2022: วางรากฐานทางเทคโนโลยีใหม่ สู่บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อัปเดต : 04 มีนาคม 2022


อ่านเพิ่ม
อัปเดตเมกะเทรนด์ เผยโฉมเทคโนโลยีที่จะพลิกโลกธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคต

อัปเดต : 04 มีนาคม 2022


อ่านเพิ่ม
การ์ทเนอร์ เปิดโผ 5 เทคโนโลยีที่ CIO ต้องลงทุนในปี 2565

อัปเดต : 04 มีนาคม 2022


อ่านเพิ่ม